Nieuwe partner: New Energy Coalition en TNO bundelen kennis en expertise

Gepubliceerd op

Samenwerken om de energietransitie te versnellen is cruciaal om de klimaatdoelstellingen 2030 en 2050 halen. Daarom bouwen TNO en de New Energy Coalition hun samenwerking uit. Beide organisaties werken al geruime tijd op projectbasis samen aan de energietransitie. Op 20 mei ondertekenden Ton de Jong, managing director EnergieTransitie bij TNO en Marieke Abbink, CEO van New Energy Coalition (Corona-proof!) de overeenkomst om de samenwerking te formaliseren.

 

 

 

 

New Energy Coalition brengt partijen bij elkaar om samenwerkingsverbanden te creëren die de transitie naar een duurzame energie-economie versnellen. TNO past wetenschappelijk onderzoek toe, verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren en die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Door deze overeenkomende missies en kernwaarden is het een slimme en logische stap voor beide partijen om de samenwerking om de energietransitie te versnellen verder vorm te geven.

Wat houdt de samenwerking in?

Om de klimaatdoelstellingen te halen en de energietransitie te versnellen moeten bedrijven, (kennis-) instellingen en overheden samen innoveren om doorbraken te bereiken in technologie en kennis, in economische en maatschappelijke toepassingen én in het denken en doen van mensen. De samenwerking kenmerkt zich door open innovatie en samenwerking tussen kennispartijen, overheden en bedrijven en is gericht op toepassing en ontwikkeling van nieuwe innovaties die versneld toepasbaar zijn in onze samenleving.

Gezamenlijke projecten

New Energy Coalition en TNO werken momenteel samen met partners aan o.a. de volgende projecten:

North Sea Energy

IJvergas – Multifunctionele energie-eilanden op de Noordzee

Havenschets – De rol van havens in de energietransitie –

HyDelta – Onderzoek naar waterstofinfrastructuur 

Pocityf – Slimme energietransitie in historische steden

IANOS – Oplossingen voor slimme verduurzaming van eilanden

Making City – demonstratieproject systeemtransformatie in stedelijke energiesystemen

 

Talen: