LNG PILOTS slotconferentie: Vergroening Duits-Nederlands goederenverkeer met LNG

Gepubliceerd op in Vergroening van het gassysteem

Tijdens de slotconferentie op 20 en 21 november in Duisburg werden de resultaten opgeleverd van het 4-jarige project LNG PILOTS. Het Nederlands-Duitse project richtte zich op de versnelde introductie van LNG (Liquefied Natural Gas) als alternatieve brandstof in het goederentransport over de weg en over water in de grensregio. De conclusie is eenduidig en biedt perspectief: marktpartijen zijn overtuigd geraakt dat (Bio) LNG een effectief middel is om zwaar transport te vergroenen en vervoerders zijn bereid om investeringen te doen in hun wagenpark om over te stappen op LNG. Nu is de markt aan zet.

 

Dat er winst te behalen is in het terugdringen van emissies in het goederenvervoer ligt voor de hand: het is laaghangend fruit. Vorige week nog kwam CBS met bijgewerkte cijfers over de uitstoot van het goederenvervoer in Nederland. In 2018 stootte de Nederlandse transportsector 26 miljard kilogram CO2-equivalenten aan broeikasgassen uit. Dat is 12 procent van de totale broeikasgasuitstoot door de Nederlandse economie. Binnen de transportsector veroorzaakt de luchtvaart bijna de helft van broeikasgasemissies (49 procent), gevolgd door vervoer over water (zeevaart en binnenvaart) (26 procent) en vervoer over de weg (21 procent).

Van verschillen naar begrip

De situatie rond LNG in Duitsland en Nederland verschilt van elkaar, in o.a. regelgeving, politiek beleid, belastingregels en financieel beleid. LNG PILOTS bracht die verschillen in kaart en leidde tot kennisuitwisseling en beter wederzijds begrip: de betrokken partijen wisten elkaar steeds beter te vinden.

Het LNG PILOTS-project moest een aanzet geven voor de opbouw van een LNG-infrastructuur in Nederland en Duitsland, een markt creëren en technische ontwikkelingen doorvoeren. In het project zijn door bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties o.a. analyses voor een trimodale infrastructuur –zwaar vrachtverkeer, binnenschepen en industriële toepassingen- in havens en bedrijventerreinen uitgevoerd. Verder werden logistieke concepten voor het grensgebied ontwikkeld en technische innovaties voor tankstations en opslag verder ontwikkeld. Ook zijn de mogelijkheden van het gebruik van Bio-LNG onderzocht.

Daarbij is er zowel gekeken naar mogelijkheden om tot een sluitende business case te komen als om voorliggende technische uitdagingen te overbruggen. In de projectperiode zijn er door GASCOM, DMT en Nordsol  verschillende  concepten voor de kleinschalige vervloeiing van gas ontwikkeld die rijp zijn om in de markt gezet te worden. Deze concepten zijn speciaal ontwikkeld voor kleinschalige (bio)LNG toepassingen en voor decentrale productie.

Technologische ontwikkelingen

Diverse technologische toepassingen en innovaties werden in kaart gebracht en aangejaagd:

.           Robotisering van het LNG tankproces door Rotec Engineering.

Robotisering moet het tanken veiliger maken. De chauffeur hoeft met deze toepassing niet meer uit de cabine te stappen om zelf te tanken. De robot is bijna marktrijp en de prototype-fase is bijna afgerond. Marktpartijen hebben reeds interesse getoond in de robotarm om deze toe te kunnen passen in hun eigen tankstations. Zie ook de video

.           Dual Fuel-motor door  Prins Autogas, HAN en GWI.

De laatste ontwikkeling is dat een nieuwe katalysator de methaanslip voor een substantieel kan wegnemen: een stap dichterbij de realisatie van een dual fuel-motor die de weg op mag. Dual fuel is een tussenstap om tot een volledige LNG-infrastructuur te komen. Totdat er een volledige LNG-infrastructuur tot stand is gekomen kan de dual fuel-toepassing deze tijd overbruggen. De motor kan toegepast worden op oude vrachtwagens of als alternatief dienen voor de -nu nog- hoge investering van een LNG-vrachtwagen.

.           LNG-tank door  Cryolite, Cryovat en Gebr. Beckman

Door innovaties in de tank kan het meer volume aan gas bevatten en de actieradius van de truck wordt vergroot. Op dit moment lopen er gesprekken met marktpartijen om de tank in productie te nemen.

.           Mobiele walstroom op LNG door Mobiele Stroom en DST

Partijen hebben voor de scheepvaart een mobiele walstroomunit ontwikkeld die op basis van LNG stroom kan opwekken maar daarnaast ook koude en warmte kan produceren. De unit kan voor meerdere toepassingen ingezet worden, bijvoorbeeld voor het verwarmen van gladde, bevroren loopbruggen in de winter.

.           Opleiding en training door De Lauwershorst, STARK learning en GWI

In de projectperiode zijn er opleidingsconcepten ontwikkeld voor transporteurs en voor medewerkers die met de LNG tanktechniek gaan werken, zowel voor geautomatiseerde toepassingen als voor handmatig tanken. Zie hier de korte video.

Op weg naar Bio LNG

LNG PILOTS is een goede opstart om het gebruik van LNG verder van de grond te krijgen in de grensregio. Het zal nu verder door de markt opgepakt moeten worden. De weg is grotendeels geplaveid. Uiteindelijk zal Bio LNG de brandstof worden – (het nog fossiele) LNG is een tussenstap daar naartoe. Als toekomstbeeld zien de projectpartners dat Bio-LNG uiteindelijk een van de brandstoffen zal zijn in de totaalmix. Het zal zeker voor langere tijd een belangrijke rol spelen aangezien met Bio-LNG een grote actieradius behaald kan worden – ideaal voor de lange afstand en voor het echt zware transport.

Over LNG PILOTS

LNG PILOTS is een INTERREG VA-project en ging in 2016 van start. Het project heeft een omvang van 6,75 miljoen Euro en een looptijd  tot medio 2019. INTERREG is een Europese subsidieregeling die bedrijven, onderzoekers en overheden de mogelijkheid biedt om internationaal samen te werken in duurzame projecten. LNG Pilots (Liquefied Natural Gas Project voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de transport- en industriële sectoren) wordt uitgevoerd door een consortium van 41 partners uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland. Het consortium is gevormd om de introductie van LNG als alternatieve brandstof in het grensoverschrijdende goederenverkeer te versnellen. Zie ook: https://lngpilots.eu

Energy Valley-part-of-New Energy Coalition is lead partner in LNG PILOTS

Talen: