plus lightgray

Jaarverslag

Jaarverslag

Na het samengaan van de drie partijen was 2018 het eerste jaar waarover geïntegreerd verslag kon worden gemaakt. In dat jaar is een stevig fundament gelegd – organisatorisch en programmatisch – voor de toekomst van New Energy Coalition. Dat fundament is gestoeld op een rijk portfolio aan projecten, initiatieven, activiteiten en evenementen die we samen met onze partners initiëren en uitvoeren.

Vastgesteld kan worden dat in 2019 de beoogde doelen voor dat jaar door de organisatie op hoofdlijnen behaald zijn en dat met vertrouwen vooruitgekeken wordt naar de toekomst.

Talen: