InVesta Expertisecentrum nieuwste partner in POCITYF

Gepubliceerd op in Systeem Integratie

Expertisecentrum InVesta treedt toe tot het project POCITYF, een Europees project dat historische steden groener, slimmer en leefbaarder maakt. POCITYF stelt InVesta in staat om het nieuwe gebouw te voorzien van de nieuwste innovatieve technologieën. De nieuwbouw van expertisecentrum InVesta op bedrijventerrein Boekelermeer (Alkmaar) ging in november van start en moet kort na de zomer worden opgeleverd. New Energy Coalition is vanaf het begin partner in POCITYF en een van de grondleggers van Investa.

POCITYF is een Europees Horizon 2020 project gericht op het verduurzamen van cultuurhistorische steden. In dit project werken 46 Europese partners uit 13 landen nauw samen om invulling te geven aan het zogenaamde Positive Energy District (PED) concept. Dit concept houdt in dat deelnemers er naar streven meer duurzame energie te produceren dan dat er aan energie wordt verbruikt. Hiervoor vormen twee zogeheten ‘Light house’ steden (Alkmaar en Évora) en zes ‘Fellow’ steden (o.a. Bari en Granada) de basis van het project. De twee Light house steden demonstreren verschillende duurzame innovaties. De zes fellow steden houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Met als doel om ze zelf toe te passen, rekening houdend met de lokale omstandigheden.

InVesta in POCITYF

De deelname aan POCITYF biedt InVesta de mogelijkheid het voorziene expertisecentrum een innovatief en duurzaam karakter te geven die past bij de bedrijfsvoering. Voor de deelname aan het POCITYF-project waren er al plannen om het expertisecentrum te realiseren. Hierbij zou het gebouw voldoen aan de sinds 1 januari 2021 geldende BENG-eisen wat inhoudt dat het gebouw (bijna) energieneutraal moet zijn. Met de toetreding tot het POCITYF consortium, waarmee de weg voor InVesta wordt vrijgemaakt om de meest moderne, innovatieve en duurzame technologieën in te zetten, worden deze eisen volledig overtroffen. In plaats van een (bijna) energieneutraal gebouw zal het InVesta expertisecentrum energiepositief zijn en wordt het één van de paradepaardjes van het POCITYF project.

InVesta verbreedt het multidisciplinaire karakter van het project door kennis in te brengen op het gebied van groen gas. Daarnaast tilt InVesta de demonstratieactiviteiten naar een hoger niveau door POCITYF te koppelen aan zijn toekomstige gebouw.

- José Miguel Costa | Projectmanager POCITYF

POCITYF

Het POCITYF-project is gestart in oktober 2019 en heeft een doorlooptijd van 5 jaar. Het totale Europese subsidiebudget voor dit project bedraagt 22,2 miljoen euro. Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie, Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 864400.

Talen: