InVesta Expertisecentrum nieuwste partner in POCITYF

Gepubliceerd op in Systeem Integratie

InVesta treedt toe tot het project POCITYF; een Europees project dat historische steden groener, slimmer en leefbaarder maakt. POCITYF stelt InVesta in staat om het nieuwe gebouw te voorzien van de nieuwste innovatieve technologieën. De nieuwbouw van expertisecentrum InVesta op bedrijventerrein Boekelermeer ging in november van start en moet kort na de zomer worden opgeleverd. New Energy Coalition is vanaf het begin partner in POCITYF en een van de grondleggers van Investa.

POCITYF is een Europees Horizon 2020 project gericht op het verduurzamen van cultuurhistorische steden. In dit project werken 46 Europese partners uit 13 landen nauw samen om invulling te geven aan het zogenaamde Positive Energy District (PED) concept. Dit concept houdt in dat deelnemers er naar streven meer duurzame energie te produceren dan dat er aan energie wordt verbruikt. Hiervoor vormen twee zogeheten ‘Light house’ steden (Alkmaar en Évora) en zes ‘Fellow’ steden (o.a. Bari en Granada) de basis van het project. De twee Light house steden demonstreren verschillende duurzame innovaties. De zes fellow steden houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Met als doel om ze zelf toe te passen, rekening houdend met de lokale omstandigheden.

InVesta in POCITYF

Op het dak en in de gevel komen innovatieve zonnepanelen waarbij het overschot aan geproduceerde elektriciteit wordt opgeslagen in een batterij. Het warmtesysteem van het gebouw wordt volledig duurzaam ingericht met PVT-panelen en innovatieve warmtepompen. Het gebouw krijgt verder o.a. driedubbel glas, een waterstof brandstofcel en slimme laadpunten. De energiestromen worden optimaal op elkaar afgestemd met een slim energiemanagementsysteem. Hiermee wordt het InVesta gebouw één van de duurzaamste gebouwen in Alkmaar.

InVesta verbreedt het multidisciplinaire karakter van het project door kennis in te brengen op het gebied van groen gas. Daarnaast tilt InVesta de demonstratieactiviteiten naar een hoger niveau door POCITYF te koppelen aan zijn toekomstige gebouw.

- José Miguel Costa | Projectmanager POCITYF

POCITYF

Het POCITYF-project is gestart in oktober 2019 en heeft een doorlooptijd van 5 jaar. Het totale Europese subsidiebudget voor dit project bedraagt 22,2 miljoen euro. Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie, Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 864400.

Talen: