Hollands Kroon partner New Energy Coalition

Gepubliceerd op

De gemeente Hollands Kroon (kop van Noord-Holland, 22 dorpen) is onlangs aangesloten als partner van New Energy Coalition. Energietransitie is een speerpunt in ‘de Noordkop’. Met het programma Duurzaamheid werkt Hollands Kroon o.m. aan een aardgasvrije gemeente, duurzame energie en klimaatverandering. Waterstof is een van de acties uit het programma Duurzaamheid. Reden voor Hollands Kroon om partner te worden. New Energy Coalition gaat twee projecten van de gemeente over waterstof verder uitwerken (zie ook hier).

“We zien kansen voor waterstof. Mogelijk is het een oplossing voor problemen in het elektriciteitsnet. Waterstof kan zo meehelpen aan een betrouwbare en krachtige energievoorziening. En het kan tegelijk nuttig zijn voor de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast kan waterstof ook een rol spelen richting een CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart voor de Waddenvloot. Hiervoor loopt het programma Green Shipping Waddenzee.”

- Wethouder Theo Meskers, gemeente Hollands Kroon

New Energy Coalition zet zich in voor een duurzaam energiesysteem van de toekomst. Zij verbindt partijen om samen te werken naar  een versnelde overgang van een duurzame energie-economie. Daarbij is aandacht voor kennis, nieuwe ideeën, onderwijs en nieuwe banen. De Noordhollandse gemeenten Alkmaar en Den Helder waren al eerder partner in de coalitie.

‘We zijn blij met de aansluiting door Hollands Kroon – het maakt de Noordelijke energie-regio van Nederland compleet. Samen optrekken is essentieel in de energietransitie en de verbinding in onze coalitie maakt onze gezamenlijke inzet sterker en kansrijker!’

- Marieke Abbink, Algemeen directeur van New Energy Coalition

De samenwerking wordt gecoördineerd en begeleid door Ontwikkelingsbedrijf NHN – de aanjager van de regionale economie in Noord-Holland Noord. Als uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland is NHN het vaste aanspreek- en verbindingspunt voor alle zaken die met de ontwikkeling van de regio te maken hebben.

Talen: