‘Groen over de grens’ brengt overzicht in wirwar duurzame brandstoffen voor vrachtwagens

Gepubliceerd op in Internationaal Netwerk

Snellere overgang naar duurzame brandstoffen in grensoverschrijdend transport in Euregio Rijn-Waal

Het Interreg-project ‘Groen over de grens’ brengt voor transportbedrijven in de Euregio Rijn-Waal alle duurzame brandstoffen en motoren overzichtelijk in kaart. Dit overzicht is nodig omdat er momenteel veel discussie is over welk alternatief de beste keuze is. Deze discussie leidt ertoe dat transportbedrijven geen keuzes maken en de uitstoot van emissies – CO2, NOx, fijnstof – niet verder afneemt. Door de verschillende opties in kaart te brengen wil het project bewerkstellingen dat de transportbedrijven de opties voor duurzame brandstoffen en motoren beter kunnen vergelijken. Op basis hiervan kunnen zij zelf bepalen wat voor hen de beste keuze is. 

Met het huidige scala aan duurzame brandstoffen en alternatieve motoren worden de doelstellingen voor CO2 reductie en overige vervuilende stoffen in de transportsector niet gehaald. In het Nederlands Energieakkoord en het Duitse Klimaatbeschermingsplan is daarom opgenomen dat er voor de transportsector een energiemix noodzakelijk is. In de afgelopen jaren zijn er verschillende projecten – zoals eGLM en LNG PILOTS – geweest die alternatieve brandstoffen hebben onderzocht, maar deze richtten zich slechts op één specifieke brandstof of aandrijftechniek. ‘Groen over de grens’ onderzoekt en informeert de transportbedrijven over alle mogelijke opties zodat zij de beste keuzes kunnen maken.

Grensoverschrijdend netwerken en kennisuitwisseling

In het project ‘Groen over de grens’ staan ook een verdere ontwikkeling van grensoverschrijdende netwerken en de bevordering van de uitwisseling van kennis centraal. Met een grensoverschrijdende stakeholdersanalyse worden de mogelijkheden voor Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van alternatieve brandstoffen onderzocht. Ook wordt er een analyse van potentiele tanklocaties voor alternatieve brandstoffen in Noordrijn-Westfalen gemaakt. Dit alles sluit aan bij een groter onderzoek naar zogenaamde CleanEnergy Hubs in Nederland. De analyses komen in twee (digitale) workshops en een afsluitende conferentie, die begin volgend jaar gehouden wordt, aan bod.

Projectpartners

In ‘Groen over de grens’ zijn naast New Energy Coalition uit Nederland de provincie Gelderland en POC Transport vertegenwoordigd. Vanuit Duitsland zijn Agiplan uit Mülheim an der Ruhr en Energy Engineers GmbH uit Gelsenkirchen aangesloten. Het project heeft een looptijd van een jaar wordt in april 2021 afgesloten.

De eerste Workshop zal als Web conferentie worden gehouden op 25 juni 2020 om 14.00 uur. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Talen: