after white

Slotbijeenkomst LNG PILOTS

Vindt plaats op

Recente discussies over het bereiken van klimaatdoelen en de vermindering van luchtverontreiniging maken duidelijk: gezien de toenemende opkomst van het vrachtverkeer kan de transport sector in de komende jaren alleen een bijdrage aan het bereiken van de klimaatdoelen leveren, indien alternatieve brandstoffen voor het goederenvervoer toegankelijk worden.

In het INTERREG-project LNG PILOTS hebben meer dan 40 partner uit Noordrijn- Westfalen, Nedersachsen en Nederland in de afgelopen 4 jaren aan innovatieve oplossingen gewerkt om LNG/Bio LNG als alternatieve brandstof versneld te introduceren in de Duits-Nederlandse grensregio.

Op 21 November willen wij u graag laten zien wat wij bereikt hebben. Daarbij komen volgende onderwerpen aan bod:

• Analyse van locatiebepalingen van LNG tankstations
• Nieuwe Marktconcepten Technologische innovaties voor:
– Tankstations
– LNG tanks
– Vrachtwagenmotoren
– Mobiele walstroom (binnenvaart)
– Toepassing van biogas en bio LNG
• Nieuwe concepten op het gebied van opleiding en bijscholing

U kunt zich hier alvast aanmelden.

Kijk voor meer informatie over het project en programma op www.lngpilots.eu

Talen: