after white

Energy Valley

De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord vormen samen de Energy Valley regio met een stevige concentratie van de Nederlandse energieproductie, bedrijvigheid en kennis. De regio is dé nationale energieleverancier met grootschalige en decentrale opwek en opslag, op een gunstige plek met energiehavens aan de Noordzee en in het hart van het Noord-Europese gas- en stroomnet. Hiermee wordt een schakelrol vervuld als ‘energierotonde’ voor een stabiele Nederlandse en Europese energievoorziening. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden weten elkaar hier al sinds jaar en dag goed te vinden. Hieruit ontstaan vele samenwerkingen en wordt er als zodanig geinvesteerd in nieuwe infrastructuren, kenniscentra en innovatieve energiesystemen. 

De stichtingen Energy Valley, Energy Academy Europe en Energy Delta Institute hebben in 2018 hun krachten gebundeld in New Energy Coalition. Sinds begin 2020 is stichting Energy Valley officieel opgegaan in de stichting New Energy Coalition en zijn derhalve alle activiteiten van Energy Valley bij ons ondergebracht.

De Energy Valley regio blijft de hotspot voor energie-innovatie ontwikkelingen. Door ons te vestigen in stad Groningen, begeven wij ons daar waar hét gebeurt op het vlak van energietransitie.

Talen: