plus yellow

Energy Valley

Energy Valley

De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord vormen samen de regio met een stevige concentratie van de Nederlandse energieproductie, bedrijvigheid en kennis. De regio is dé nationale energieleverancier met grootschalige en decentrale opwek en opslag, op een gunstige plek met energiehavens aan de Noordzee en in het hart van het Noord-Europese gas- en stroomnet. Hiermee wordt een schakelrol vervuld als ‘energierotonde’ voor een stabiele Nederlandse en Europese energievoorziening. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden weten elkaar hier al sinds jaar en dag goed te vinden. Hieruit ontstaan vele samenwerkingen en wordt er als zodanig geïnvesteerd in nieuwe infrastructuren, kenniscentra en innovatieve energiesystemen. 

Talen: