after white

Energiehotspots Noord-Holland Noord, Fryslân, Groningen bundelen krachten

Gepubliceerd op

De ondertekening van een intentieverklaring begin maart vormde het startschot voor de verbinding van Noordelijke expertisecentra voor energie. Energiecampus Leeuwarden (Fryslân), Expertisecentrum Investa (vergassingstechnologie – Noord-Holland Noord) en Centre of Expertise Energy EnTranCe (Groningen) gaan een netwerk vormen. Daarmee verwachten de partijen effectiever te kunnen zijn in de (door)ontwikkeling van hun duurzame energieprojecten. De samenwerking zal openstaan voor passende partners, zoals bijvoorbeeld EmmTranCe en Groningen Seaports. New Energy Coalition, waarin de samenwerkende partijen als coalitiepartners al samenkomen, zal het proces begeleiden en faciliteren.

Sinds 2021 is New Energy Coalition betrokken bij de (door)ontwikkeling van de Energiecampus Leeuwarden. Daarbij werd o.m. de verbinding gelegd naar andere -complementaire-ontwikkelingen in de regio, zoals die bij EnTranCe, Groningen Seaports, InVesta, Watercampus, en de Dairy Campus, om kennis en expertise in te brengen en mogelijk gezamenlijk een nationaal/internationaal project te formuleren om de ambities kracht bij te zetten.

Voor nu is er in elk geval het voornemen vastgelegd om de drie energiehotspots met elkaar te verbinden.

Over de partijen:

Energie Campus Leeuwarden richt vooral op opschaling van nieuwe energietoepassingen in een (semi-) commerciële omgeving met opties voor flankerend onderzoek en onderwijs

EnTranCe biedt een proeftuin voor innovatie, nieuw energie-ondernemerschap, -onderzoek en -onderwijs, inclusief bijhorende onderzoeksgroepen op economisch, technisch, sociaal en juridisch gebied, kennisinfrastructuur en accreditaties;

InVesta richt zich op het stimuleren en faciliteren van onderzoek, startups, toepassing en valorisatie van kennis op het vlak van thermochemische omzetting van (biogene) afvalstromen naar duurzame energiedragers zoals groene gassen, H2, biobrandstoffen en grondstoffen voor de chemie;

Talen: