Afronding EU-project STORE & GO: Power-to-Gas als opslagmodaliteit voor flexibele duurzame energiesystemen

Gepubliceerd op in Industriële Transformatie

 

 

Begin maart verscheen de Roadmap met conclusies en aanbevelingen ter afsluiting van het Europese onderzoeksproject STORE&GO. Met 27 partners uit heel Europa is in het Horizon 2020 project STORE&GO gedurende 4 jaar (2016 – 2020) onderzoek gedaan naar de technologische, economische, sociale en wettelijke inpassing van Power-to-Gas als opslagmodaliteit voor flexibele duurzame energiesystemen. De totale projectomvang bedroeg zo’n  € 28 miljoen, met daarin opgenomen de financiering van bijdragen door o.m. Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Energy Delta Institute-part-of-New Energy Coalition en Energy Valley-part-of-New Energy Coalition.

Op drie locaties in Duitsland, Zwitserland en Italië zijn demo-installaties gerealiseerd die met verschillende innovatieve technologieën methaan geproduceerd hebben uit CO2 en H2. Daarnaast is in verschillende werkpakketten uitgewerkt welke technische, economische, sociale en juridische obstakels er nog zijn en zijn suggesties gedaan hoe deze op te lossen in een samenvattende roadmap en bijbehorende beleidsaanbevelingen. Deze zijn in December 2019 ook aan een aantal leden van het Europees parlement en andere geïnteresseerden in Brussel gepresenteerd.

De afsluitende openbare bijeenkomst vond plaats op 17 en 18 februari 2020 in Karlsruhe (D).

De conclusies van het project zijn samengevat in de roadmap “Innovative large-scale energy storage technologies and Power-to-Gas concepts after optimisation: Roadmap for large-scale storage based PtG conversion in the EU up to 2050”

https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/publications/STORE_GO-Power-to-Gas-Roadmap.pdf

In het kort:

Hernieuwbaar gas -zoals biogas, synthetisch gas en waterstof-  gaat een belangrijke rol spelen in het toekomstige energiesysteem: power-to-gas zal hierin de sleuteltechnologie zijn. Op basis van de ervaringen bij de demo-installaties zijn er geen technische obstakels. De financiële haalbaarheid en economische merites van P2G zijn uitvoerig met behulp van gevoeligheidsanalyses door het Groninger team onderzocht. De roadmap doet een aantal suggesties voor maatregelen die de ontwikkeling van een haalbare businesscase kunnen versnellen.

Zie voor meer informatie over het project: https://www.storeandgo.info/

 

De rol van New Energy Coalition binnen het project was tweeledig. Enerzijds is vanuit Energy Valley in het begin van het project ondersteuning geboden aan de formulering van de activiteiten van de Hanzehogeschool en aan de eerste opzet van de uitvoering. Daarbij is tijdens de looptijd van het project, het project en de mogelijkheden tot implementatie onder de aandacht gebracht van het netwerk.

Verder was EDI Business School verantwoordelijk voor het ontwerp en de ontwikkeling van een driedaags trainingsprogramma, inclusief het ontwerp van een online omgeving hiervoor. Tijdens de in totaal 8 edities van de training ‘Power to (the) Molecules’ hebben 200 deelnemers een overzicht gekregen van power-to-gas theorieën, en wat het STORE&GO project hieraan heeft bijgedragen. Naast colleges had elk programma een rondleiding op een van de demo-installaties, een onderzoeksinstelling of een bedrijf dat relevant was voor het programma.

Over STORE&GO

In STORE&GO onderzoeken 27 Europese partners sinds 1 maart 2016 het potentieel van power-to-gas toepassingen in het Europese energienetwerk. STORE&GO is ervan overtuigd dat Europa zijn CO2-voetafdruk kan verkleinen en tegelijkertijd een groot deel van zijn toekomstige energiebehoeften kan dekken door efficiënt gebruik te maken van hernieuwbare energie. De benadering van STORE&GO is multinationaal en wordt gekenmerkt door interdisciplinaire samenwerking. De drie proeffabrieken bevatten nieuwe methaniseringstechnologieën en elk concept is aangepast aan de specifieke demo locaties en de zeer verschillende testomgevingen. Op deze manier konden de voordelen van de PtG-technologie in verschillende omgevingen worden geanalyseerd en vergeleken.

HORIZON 2020

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 691797.

Talen: