PhD @ Sea

Ontwikkelen van offshore opslag en transport voor grootschalige offshore windenergie

Doel

Dit project analyseert de haalbaarheid van energieopslag door opgepompt water en omzetting van elektriciteit in waterstof vanuit een technisch, markt, juridisch en ruimtelijk perspectief. Ook onderzoekt het nieuwe methodes die elektriciteit en/of waterstof naar land transporteren in de Nederlandse Noordzee.

Feiten

Startdatum: 1 mei 2020
Einddatum: 1 mei 2024

Totale kosten: M€1.1
Bijdrage New Energy Coalition: K€30

Beschrijving

Het project richt zich op:

  1. technische en fysieke specificaties voor zowel elektriciteitsopslag (opgepompt water) als waterstofconversie. In het bijzonder, optimalisering van energieproductie, opslag ter plaatse en het balanceren van de aanwezige kabels in het windpark en gebruik van transport infrastructuur.
  2. de mogelijkheden en beperkingen voor ontwerp en operatie van waterstof productie en gerelateerde marktintegratie.
  3. ontwikkeling van een juridisch/regulering kader voor inzet van grootschalige energie opslag en offshore elektriciteit verbruikende installaties en de ontwikkeling van alternatieve kabels (meervoudig gebruik van het offshore netwerk) en waterstof transport infrastructuur.
  4. de mogelijke allocatie van offshore opslag en transport faciliteiten met het oog op mogelijke milieu impact, conflicten met alternatief gebruik van de zee en bijkomende kosten vanuit mariene ruimtelijke planning perspectief.

Dit project resulteert in een rapport voor industriële partners en beleidsmakers over de haalbaarheid van de geanalyseerde offshore opslag en transport opties, inclusief expliciete beleidsaanbevelingen.

Onze rol

Wij dragen kennis en ervaring vanuit het thema Noordzee als Energieregio bij en voeren coördinatie op kennisverspreiding.

Partners

Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Ocean Grazer, Loyens & Loeff, NOGAT, NOORDGASTRANSPORT, Vattenfall Offshore Wind, Siemens Nederland, TNO, Dutch Energy Law Association NeVER, NOGEPA, TenneT, NAM & EBN.

Contact

Vanuit onze organisatie is Drik Kuiken betrokken bij dit project. Als u vragen heeft over het project, neem dan gerust contact op.

Talen: