after white

Thema’s

In de energietransitie zijn vijf grote thema’s leidend voor New Energy Coalition:

Bijsturen

Onze leidende thema’s komen voort uit de historie van de noordelijke regio en onze visie op het toekomstige energiesysteem en de weg daarnaartoe. We kozen de thema’s waar onze partners elkaar versterken en waar we verwachten grote stappen te kunnen zetten in de energietransitie. Omdat deze transitie een reis is naar een nog onbekende toekomst, kijken we continu of we moeten bijsturen. De thema’s staan dus niet vast, maar zullen meebewegen met onze reis.

Samenhang tussen thema’s

De thema’s staan niet op zichzelf; ze overlappen. Zo kan de groene stroom die we produceren op de Noordzee een bron zijn voor de productie van duurzame waterstof. Deze groene waterstof biedt weer mogelijkheden voor de vergroening van het gassysteem, lokale energiesystemen en industriële processen. In onze kijk op de energietransitie als systeemtransformatie, is deze samenhang minstens zo belangrijk als de thema’s op zich.

Innovatie voor slimme energietransitie

Binnen de thema’s willen we innoveren en doorbraken realiseren voor een slimme energietransitie. We bundelen de krachten van onze partners en formuleren samen met hen een integrale visie op het thema. Vanuit deze visie ontwikkelen we een interdisciplinair en samenhangend portfolio van activiteiten voor kennisontwikkeling, business development en onderwijs.

Talen: