Onderzoeksagenda

Het is onze ambitie om het energie-gerelateerde onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool (Hanze) en onze andere kennispartners zichtbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast willen wij nieuwe onderzoekmogelijkheden binnen onze leidende thema’s stimuleren en realiseren met behulp van onze onderzoeksagenda. Deze agenda vormt de leidraad voor de activiteiten van ons Team Onderzoek.

De onderzoeksagenda houdt in:

  1. Een overzicht van de grote wetenschappelijke onderzoeksvragen en -uitdagingen die onderzoekers zien (inhoud-gedreven, bottom-up). Aanscherping van deze vragen vindt plaats door interactie met bedrijven- en maatschappelijke partners;
  2. Het richt zich voor een groot deel op (middel-)lange termijn onderzoek (horizon 3), waarbij nadrukkelijk ruimte wordt gemaakt voor korte termijn-toepassingsgericht onderzoek om de verschillende tijdshorizonnen (1, 2 en 3) met elkaar te verbinden;
  3. Prioriteitstelling of focus vindt plaats door interactie tussen onderzoekers en bedrijven en maatschappelijke partners; eindresultaat is een agenda die de richting bepaalt van de activiteiten die wij samen met kennis- en bedrijfspartners ontwikkelen;
  4. De onderzoeksagenda wordt voor meerdere jaren opgesteld, en wordt jaarlijks bijgesteld op basis van voortschrijdende inzichten. Dit ook om het contact met en tussen onderzoekers en bedrijven te vergroten.

Om de onderzoeksagenda op te stellen, stellen we een breed overzicht per thema voor. Dit overzicht dient als een wetenschappelijk kader en geeft een inleiding voor de onderzoeksagenda. In 2019 is de onderzoeksagenda voor de thema’s Lokale Energiesystemen, Industriële Transformatie en De Noordzee als Energieregio opgesteld.

De onderzoeksagenda voor de thema’s Groene Waterstofeconomie en Vergroening van het Gassysteem ontwikkelen we in 2020.

Talen: