after white

Noordzee als Energieregio

Voor de energietransitie in Noordwest-Europa, zijn grote hoeveelheden duurzame energie nodig. De Noordzee is bij uitstek geschikt voor grote windparken om deze energie te leveren. Binnen het thema ‘Noordzee als energieregio’ werkt New Energy Coalition aan slimme oplossingen voor een schone, efficiënte en kosteneffectieve energieproductie op de Noordzee.

De Noordzee kan grote hoeveelheden energie leveren: de ligging en de geringe diepte maakt het gebied heel geschikt voor grootschalige windparken. Daarnaast is de offshore infrastructuur voor olie en gas geschikt voor hergebruik. De pijpleidingen kunnen waterstof vervoeren die gemaakt wordt uit de groene windstroom. Of CO2, om het op te slaan in oude olie- en gasvelden in de Noordzeebodem. Wij kijken naar al deze aspecten van het energiesysteem op de Noordzee. Daarbij kijken we ook naar de rol van havens in opslag, transport en gebruik van deze energie- en CO2-stromen. Het thema ‘Noordzee als energieregio’ heeft veel relatie met onze andere thema’s.

Bij de ontwikkeling van de Noordzee als energieregio doen we veel kennis op. Over de realisatie van enorme hoeveelheden offshore windenergie. Over het omzetten van deze stroom in gas, bijvoorbeeld waterstof. Over het hergebruik van olie- en gasinfrastructuur voor het transport van deze duurzame gassen. Over het opslaan van CO2 in de zeebodem. En over de rol van de havens in deze energieregio.

- Catrinus Jepma

Kansen voor energieregio Noordzee

Wij zetten onze kennis en ons netwerk in om de systeemverandering op de Noordzee te verslimmen. Samen met onze partners formuleren we welke vraagstukken we moeten adresseren en welke kansen er liggen voor de economie en de energietransitie. Op basis van onze gezamenlijke onderzoeks- en innovatie-agenda, initiëren we projecten voor fundamenteel, toegepast en marktgedreven onderzoek. Zo zijn wij onder meer betrokken bij het North Sea Energy Programme, een internationaal industrie-gedreven innovatieprogramma voor energietoepassingen op de Noordzee. Ook ondersteunen we bedrijven die willen investeren in het toekomstige energiesysteem op de Noordzee. Hiervoor kunnen we business cases uitwerken en doorrekenen of een bedrijf aan de juiste contacten helpen.

Wij hechten veel belang aan het delen van kennis over dit onderwerp. We organiseren regelmatig symposia en andere activiteiten om partijen rond dit onderwerp bij elkaar te brengen. En onze business school, Energy Delta Institute, heeft verschillende opleidingen rond dit thema.

MSc. Miralda van Schot

Project Manager/Energy Analyst

Ervaren energie analist op het gebied van system integratie op de Noordzee. Van hergebruik tot systeem optimalisatie.

Expertises: Energie- en businessmodellen Marktonderzoek Projectontwikkeling
Talen: