after white

Lokale Energie Systemen

In de energietransitie zien we een verschuiving van één groot nationaal energiesysteem naar lokale energiesystemen in dorpen, wijken en bedrijventerreinen. Ieder lokaal systeem vraagt hierbij om zijn eigen technische en maatschappelijke oplossingen. Door het ontwikkelen van best practices, draagt New Energy Coalition bij aan duurzame, betrouwbare en betaalbare lokale energiesystemen.

Een van de kenmerken van de energietransitie is dat het opwekken van duurzame energie vaak decentraal gebeurt, dichtbij de plek waar de energie ook gebruikt wordt. Het beleid van de Nederlandse overheid om gasvrije wijken te realiseren, versnelt de ontwikkeling van lokale energiesystemen. Deze ontwikkeling brengt uitdagingen met zich mee. Zo moeten we de energievraag remmen en afstemmen op het fluctuerende aanbod van energie uit duurzame bronnen. Verder vraagt ieder lokaal energiesysteem om zijn eigen technische oplossingen, zijn eigen systeem met ingrediënten als warmtepompen, een dorpswindmolen, zonnepanelen of een warmtenet. Bovendien kennen lokale energiesystemen veel betrokkenen, onder wie de kosten en de baten én de lusten en de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. In de onderzoeks- en innovatie-agenda die we samen met onze partners vormgeven, ligt de nadruk op deze uitdagingen. Op basis van die agenda, vormen we consortia, zoeken we financieringsmogelijkheden en starten we projecten op, zowel voor onderzoek en innovatie als voor marktintroductie en onderwijs.

Goede voorbeelden

Binnen het thema ‘Lokale energiesystemen’ steken wij veel energie in het ontwikkelen van best practices. Zo leren we in de praktijk van de techniek én van de sociaal-maatschappelijke aspecten. Wij zijn onder meer betrokken bij diverse Smart City projecten, waarin we samen met partners het lokale energiesysteem van de toekomst in Groningen en Alkmaar ontwikkelen. Daarnaast bouwen we mee aan een smart grid op een Gronings bedrijventerrein en we denken mee met het dorp Oudeschip over inpassing van waterstof in hun lokale energievoorziening. Met deze en andere projecten inspireren we anderen om ook met de energietransitie aan de slag te gaan.

De energietransitie is modegevoelig. De ene keer is stadsverwarming of groen gas de heilige graal, een ander moment is het de warmtepomp of waterstof. De kracht van New Energy Coalition is onze kennis van het energiesysteem als geheel én van alle onderdelen afzonderlijk. Zo zorgen we dat we niet met rages meegaan, maar per situatie verstandig kiezen uit alle verschillende opties.

- Mark de la Vieter

Ir. Drs. M.L. de la Vieter

Coordinator Lokale Energiesystemen

Mark de la Vieter heeft een achtergrond in Scheikundige Technologie en Bedrijfskunde en is coördinator lokale energieystemen bij New Energy Coalition. Mark is expert op het gebied van slimme energienetten en het ontwikkelen van geïntegreerde business cases voor duurzame energiesystemen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring als ontwikkelaar en manager van complexe Horizon 2020-projecten.

Expertises: Offshore hoogspanningsnetten Energie opslag Projectfinanciering Business cases Horizon 2020 Energiemarkten Vraagrespons
Talen: