after white

Industriele Transformatie

De industrie is grootverbruiker van fossiele energie: steenkool, aardolie en aardgas dienen als energiebron en als grondstof in de productieprocessen. New Energy Coalition zet zich in om alternatieve brand- en grondstoffen te vinden en industriële processen te veranderen.

De industrie speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van het energiesysteem. In Nederland is de industrie verantwoordelijk voor 40% van het fossiele energiegebruik, als energiebron en als grondstof. Daar valt dus veel winst te behalen. Om de benodigde hoge temperaturen te bereiken, kunnen industriële bedrijven in plaats van aardgas ook waterstof, biogas of groen gas inzetten. Daarvoor moet wel de productie van deze duurzame gassen omhoog en de prijs omlaag. Ook kan verandering van het industriële proces uitkomst bieden. Elektrochemie biedt hierin grote kansen. Via deze route is het mogelijk het gebruik van onder andere aardgas te vervangen door de inzet van duurzame elektriciteit. Een andere manier om de industrie te transformeren, is om andere grondstoffen te kiezen dan fossiele brandstoffen. De koolstof waar het de industrie vaak om te doen is, kan bijvoorbeeld uit CO2, biomassa of gerecycled plastic komen.

Onze rol is vooral die van verbinder. Tussen kennisinstellingen en de praktijk. En ook tussen de elektriciteitskant en de gaskant. Tot kort geleden waren dat bijna volledig gescheiden werelden, met ieder een eigen taal. New Energy Coalition probeert als onafhankelijke partij deze werelden te verbinden door activiteiten te organiseren en projecten op te starten.

- Machiel van Steenis

Verbinden om te vergroenen

Wij verbinden industriële partners, overheden en kennisinstellingen om de industriële transformatie te stimuleren. Dat doen we onder meer in consortia waarmee we innovatieprojecten uitvoeren en in kennisplatforms. We stimuleren het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën in het lab en in testfabrieken. En we ondersteunen bedrijven die willen vergroenen, door ze te helpen met strategiebepaling, financiering, contacten en het opstarten van proefprojecten. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten, trainingen en onderwijsactiviteiten ten behoeve van kennisdeling.

Dr. Ir. M. van Steenis

Business Developer

Machiel van Steenis is business developer en project manager, met als specifiek aandachtsgebied Industriële Transformatie. Belangrijke thema’s hierbij zijn hoge temperatuurwarmte, groene grondstoffen en hergebruik van CO2.

Expertises: Energietransitie duurzame chemie CO2 hergebruik biomassa
Talen: